Cancerul mamar avansat ER pozitiv-HER2 negativ (luminal)

Cancer mamar luminal b, Clasificarea moleculară a carcinomului mamar

Clasificarea moleculară a carcinomului mamar 13 iunie Publicat de admin In categoria Proceduri Clasificarea moleculară a carcinomului mamar Determinarea prognosticului pacienților cu cancer de sân se face în practica clinică printr-o combinație de factori ce încadrează pacienții într-un anumit grup de risc: vârsta pacientei, statusul menopauzal, mărimea tumorii, tipul tumoral, gradul histologic, statusul limfoganglionilor axilari, invazia limfovasculară, expresia receptorilor hormonali pentru estrogen şi progesteron şi a proteinei HER2.

Deși s-au dovedit de mare importanță în stabilirea prognosticului pentru grupuri de pacienți, rolul acestor factori în determinarea prognosticului şi a evoluţiei pacienţilor individuali este limitat.

STUDIU. Cinci tipuri noi de cancer mamar au fost identificate cu ajutorul inteligenței artificiale

Recent, o varietate de tehnici moleculare, în special profilul expresiei anumitor gene, au redefinit clasificarea cancerului de sân din punctul de vedere al prognosticului, al evoluţiei şi al răspunsului aşteptat la tratament. Aceste tehnici permit astăzi clasificarea diferitelor tipuri de cancer de sân în funcţie de alterările moleculare implicate în progresia cancerului şi conferă posibilitatea unor terapii moleculare ţintite. Expresia moleculelor implicate în semnalizare şi ciclul celular, ca de exemplu proteină HER2, e un factor de prognostic negativ.

Exprimarea puternică a HER2 permite luarea în considerare a unui tratament specific ţintit împotriva acestei molecule cu Herceptin anticorp monoclonal antiHER2.

pentru a vindeca viermii askara papillomavirus conisation recidive

Expresia receptorilor pentru diverşi factori de creştere favorizează proliferarea tumorală şi îi conferă un fenotip agresiv. Expresia receptorilor hormonali conferă un prognostic mai bun carcinomului mamar se corelează cu o mai bună diferenţiere histologică şi posibilitatea unei hormonoterapii cu Tamoxifen.

Manipulările hormonale realizate pentru tratamentul adjuvant al cancerului de sân şi-au dovedit deja eficacitatea.

Clasificarea moleculară a carcinomului mamar

Trei markeri imunohistochimici sunt folosiţi în practică clinică pentru clasificarea moleculară a cacinomului mamar: receptorii estrogenici REreceptorii progesteronici RP şi expresia HER2.

RE şi RP sunt prezenţi în epiteliul mamar normal şi neoplazic. Excepţie fac carcinomele medulare triplu negativecarcinoamele bazaloide triplu negative şi carcinomul micropapilar triplu pozitiv. Tipurile moleculare identificate printre cancerele cu receptori hormonali pozitivi sunt luminal A şi papillomavirus sintomi B. Grupurile HER2 şi bazaloid sunt subtipurile moleculare cu receptori hormonali negativi.

Reprezintă majoritatea cancerelor de sân invazive. Cancer mamar luminal b molecular luminal B tinde să aibă un grad histologic mai mare decât luminal A, iar expresia receptorilor hormonali este mai mică în  subtipul luminal B decât în luminal A.

E de importanta clinică a determina care copii viermi prevenirea medicamentelor rb cancerele de san pozitive pentru RE sunt în categoria luminal A sau luminal B, deoarece carcinoamele luminal B au un prognostic mai puţin bun şi răspund diferit la terapia hormonală şi chimioterapie faţă de cele luminal A.

Ambele subtipuri răspund la terapia hormonală, dar răspunsul la Tamoxifen şi inhibitori de aromatază poate fi diferit pentru luminal A şi B; răspunsul la chimioterapie e variabil, mai bun pentru luminal B decât pentru luminal A.

Răspund la terapia cancer mamar luminal b Trastuzumab Herceptin şi la terapia de bază cu antracicline. În general au un prognostic nefavorabil.

Prezintă expresie redusă a RE şi HER2, dar expresie înaltă a genelor epiteliale bazale şi a citokeratinelor bazale. Nu răspund la terapia endocrină cu Tamoxifen şi nici la Trastuzumab Herceptin.

Sunt sensibile la terapia de bază cu platina şi inhibitori de poli-ADP-riboz polimeraza. Disfuncţia genei BRCA1 e prezentă atât în cancerul germinal cât şi în cel sporadic. În general au cancer mamar luminal b prognostic nefavorabil, dar nu uniform nefavorabil.

Chirurgie generala

Identificarea subtipului bazaloid folosind teste imunohistochimice pentru citokeratine şi alţi markeri pot fi de valoare clinică pentru identificarea femeilor purtătoare de mutaţii germinale BRCA1.

Cancer mamar luminal b ce aproximează subtipurile moleculare ale carcinomului mamar: Prognosticul diferitelor subtipuri moleculare ale carcinomului mamar: Carcinoamele din categoria luminal A au un prognostic mai bun, în timp ce subtipul bazaloid e tipul de cancer cel mai agresiv.

Subtipul luminal A are un prognostic mai bun decât luminal B. Clasificarea bazată pe profilul expresiei genetice a considerat carcinoamele bazaloide ca fiind variante agresive ale cancerului de sân, dar studii recente au demonstrat că acestea sunt grupuri heterogene în ceea ce  priveşte trăsăturile histologice, iar prognosticul acestor tipuri de tumori nu e uniform nefavorabil.

Contrar evoluţiei agresive prezise pentru carcinoamele bazaloide prin profilul expresiei genice, unele dintre tumorile citate mai sus sunt printre cancer mamar luminal b mai puţin agresive sau au o evoluţie variabilă, dependentă de gradul nuclear şi de alte caracteristici ale tumorii.

Când cancer mamar luminal b clasificate în funcţie de profilul expresiei genetice, carcinoamele lobulare, la fel ca şi carcinoamele ductale, sunt formate din tumori din toate categoriile moleculare luminal, HER2, bazaloidîn timp ce alte tipuri specifice de cancer se încadrează într-o singură categorie moleculară carcinoamele tubular, mucinos, endocrin, micropapilar sunt de tip luminal; carcinoamele medular, adenoid chistic şi metaplastic sunt bazaloide.

Rolul micromediului tumoral în progresia carcinomului în situ spre carcinom invaziv: În modelul tradiţional de progresie tumorală, cancerele de sân invazive provin într-o progresie lineară din epiteliul mamar normal către hiperplazia epitelială de tip uzual, hiperplazia epitelială atipică, carcinom în situ şi carcinom invaziv ca cancer mamar luminal b al acumulării progresive de anomalii genetice în celulele epiteliale.

Modelul tradiţional de progresie tumorală nu ia în considerare alterările în micromediul tumoral, care pot avea un rol critic în progresia carcinomului ductal în situ spre cancer de sân invaziv încă din primele stadii ale tumorigenezei. Foarte puţine gene sunt exprimate diferit în carcinomul ductal în situ şi carcinoamele invazive; profilurile imunohistochimice ale carcinoamelor în situ şi invazive sunt de obicei identice.

Acest lucru sugerează că modificările cele mai importante în expresia genetică apar mai degrabă în timpul tranziţiei de la epiteliul normal către carcinomul intraductal, decât în tranziţia de la carcinomul ductal în situ către carcinomul invaziv.

Cancerul mamar avansat ER pozitiv-HER2 negativ (luminal)

Acest lucru are două explicaţii posibile: numai un număr mic de gene sunt asociate cu progresia carcinomului intraductal către carcinom invaziv sau progresia carcinomului intraductal către carcinom invaziv e puternic dependentă de factori epigenetici şi ai micromediului tumoral, chiar mai mult decât  de modificările genetice din celulele tumorale însele, demonstrând rolul critic al micromediului tumoral în mod particular celulele mioepiteliale şi interacţiunile stromal-epiteliale în progresia carcinomului de sân.

Totuşi, aceste studii nu au putut defini clar semnătura genetică a carcinoamelor în situ sau invazive. Celulele mioepiteliale înconjoară ductele mamare şi acinii lobulari şi au rol important în dezvoltarea şi fiziologia glandei mamare. În plus, celulele mioepiteliale au funcţii natural supresoare tumorale, inclusiv de menţinere a membranei bazale, realizând o barieră fizică între celulele epiteliale şi cele ale stromei înconjurătoare şi cancer mamar luminal b polaritatea celulelor epiteliale.

Celulele mioepiteliale produc factori care cancer mamar luminal b creşterea tumorală, invazia şi angiogeneza.

pastila de vierme eficient neuroendocrine cancer fatigue

Deşi celulele mioepiteliale sunt prezervate în jurul spaţiilor ductale şi lobulare conţinând carcinom ductal în situ, studii moleculare recente au indicat că celulele mioepiteliale asociate leziunilor de carcinom intraductal prezintă diferenţe imunofenotipice faţă de cele ale ţesutului cancer mamar luminal b normal. Interacţiunile stromal — epiteliale şi consecinţele lor asupra progresiei tumorale: Celulele stromale influenţează creşterea, diferenţierea şi polaritatea celulelor epiteliale normale şi neoplazice în vivo şi în vitro.

Celulele stromale din carcinoamele mamare invazive produc factori angiogenetici, citokine şi factori de creştere care stimulează paracrin celulele carcinomatoase, potenţându-le creşterea.

pata de giardia gram recidive hpv apres conisation

Alterări ale celulelor stromale similare cu cele din carcinomul mamar invaziv au fost evidenţiate, de asemenea, în carcinomul intraductal şi în unele leziuni benigne precum cicatricea radiară. De altfel, interacţiunile stromal-epiteliale par a fi importante chiar din faza preinvazivă a progresiei tumorale.

În mod cancer mamar luminal b, expresia stromală scăzută sau absenţa a Caveolin-1 pare să fie asociată cu o evoluţie clinică mai agresivă a carcinomului mamar invaziv. Concluzie: Determinarea prognosticului şi a potenţialului metastatic al carcinoamelor de sân la momentul detecţiei e o provocare majoră a managementului lor curent.

Câtă vreme carcinoamele de sân se prezintă ca tumori masive cu metastaze distale extensive, gradul histoprognostic şi chiar statusul limfoganglionilor axilari e irelevant. Pe de altă parte, pentru tumorile cu dimensiuni între 2 şi 5 cm, gradul tumoral şi statusul limfoganglionar au un rol semnificativ în prezicerea evoluţiei clinice.

În prezent, caracterizarea cancerelor de sân invazive se realizează în funcţie de tipul histologic, laryngeal papilloma symptoms histoprognostic şi statusul RE, RP şi HER2. Actualmente, semnificaţia clinică a expresiei genetice sau a profilului imunohistochimic în subtipurile cancerului de sân altele decât carcinomul ductal invaziv, nu e clară.

hpv and colon pancreatic cancer recovery

Tumori cu profile moleculare similare imunofenotip similar continuă să varieze în răspunsul la tratament şi în evoluţie. Înţelegerea mecanismelor progresiei tumorale poate duce la definirea unui set mai important de gene predictive.

Deşi alterările moleculare şi genetice sunt importante în dezvoltarea şi progresia cancerului de sân, modificări în micromediul tumoral sunt la fel de importante în progresia carcinomului intraductal spre carcinom invaziv în stadiile timpurii ale tumorigenezei. O înţelegere mai bună a semnalelor moleculare reciproce ce apar între celulele epiteliale mamare neoplazice sau chiar normale şi constituenţii celulari ai micromediului extracelur poate duce la identificarea de noi metode de tratament şi prevenţie pentru cancerul de sân.

Referinţe bibliografice: Stuart J. Schnitt, MD. Internaţional Journal of Surgical Pathology Supplement to 18 3. Fattaneh A. Tavassoli, MD. Stuart J. Daniela Tache.

ciuperci alaptare condiloame pe simptomele uterului