COMUNA CETATENI
JUDETUL ARGES
Weather Forecast
Primaria comunei Cetateni organizaeaza licitatie publica pentru inchirierea pasunilor alpine

 

  Aşezare geografică
            Comuna Cetăţeni este situată în extremitatea estică a judeţului Argeş (coordonatele absolute fiind 45.10” latitudine nordică si 25.10” longitudine estică), de-a lungul râului Dâmboviţa, având următoarele vecinătăţi:
-         la nord comuna Stoeneşti;
-         la nord vest comuna Mioarele;
-         la est cu comuna Pucheni, judeţul Dâmboviţa;
-         la sud cu comuna Malu cu Flori judeţul Dâmboviţa;
-         la vest cu comuna Văleni, judeţul Dâmboviţa;
            Din punct de vedere administrativ localitatea este împărţită în trei sate: Lăicăi , situat în partea sudică, Valea Cetăţuia în partea nordică şi Cetăţeni.
                   Căi de comunicaţie
     Comuna Cetăţeni este străbătută de la nord la sud, pe o lungime de 7 km de către D.N. 72 A Târgovişte Câmpulung. Localitatea nu este racordată la reţeaua de căi ferate.
                    Relieful
         Localitatea Cetăţeni este situată într-o zonă predominant montană, fiind dezvoltată în special pe lunca râului Dâmboviţa (care traversează lanţul Muntos Piatra Craiului şi Leaota).
         De la nord la sud comuna este străbătută de cursul râului Dâmboviţa spre care converg o serie de torente şi pâraie cu pantă spre albia râului, ce fragmentează suprafaţa terenului.
     Din punct de vedere geologic comuna Cetăţeni se încadrează într-o zonă de întretăiere a trei unităţi geologice majore: zona Cristalino-Mezozoică a Carpaţilor Orientali (compartimentul sudic al acestei zone) zona Cristalino-Mezozoică a Carpaţilor Meridionali (compartimentul estic) şi la sud Depresiunea Getică, toate aceste unităţi având limita de departajare râul Damboviţa.Actualizat 2014 , realizat Mercan Anton