COMUNA CETATENI
JUDETUL ARGES
Weather Forecast
Primaria comunei Cetateni organizaeaza licitatie publica pentru inchirierea pasunilor alpine

 

 Populaţia
 La recensământul din 2011 populaţia comunei Cetăţeni era de 3054 locuitori ( Femei 1589 / Bărbaţi 1465), cu o densitate a locuitorilor de 89,5 locuitori /kmp. Majoritatea populaţiei (50,5 %) locuieşte in satul reşedinţa de comuna, Cetăţeni. In prezent in Comuna Cetăţeni sunt 1151 de gospodarii individuale cu următoarea repartizare pe sate: Cetateni-600, Lăicăi- 360, Valea Cetatuia-131.
Numărul populaţiei tinere (0-14 ani) este mai mare decât numărul populaţiei vârstnice (60 de ani si peste), aspect ce contrabalansează procesul de îmbătrânire. Deşi sporul natural este pozitiv, procentul (2,2 %) este prea mic pentru a considera o creştere viitoare a populaţiei pe baza acestuia.
Datorita capacităţii reduse a localităţii de a absoarbe forţa de munca, se estimează un sold negativ al schimbărilor de reşedinţa.
La recensământul din 2011 populaţia activa a comunei era de 1530 persoane (50,4 % din total), iar populaţia activa ocupata era de 450 persoane ( 30 % din populaţia activa).In 1992 populaţia activa cuprindea 1120 persoane, iar cea ocupata 1012 persoane. Numărul populaţiei active ocupate a scăzut deci dramatic, iar 1000 persoane nu sunt în evidenţele AJOFM cu toate că nu au un loc de muncăînsă se găsesc în această situaţie de mai mult de 2 ani O parte din populaţia activă a localităţii lucrează în oraşele apropiate (Târgovişte, Câmpulung). Mare parte din populaţia activă lucrează în gospodăriile proprii. Nr. total de salariaţi în sector industrial - 200. în sectorul bugetar -100.
Numărul şomerilor este de aproximativ 160 (aflaţi în Evidenţele AJOFM). Rata şomajului raportata la numărul populaţiei totale este de 5%. Majoritatea şomerilor provin din rândul salariaţilor de la ARO S.A
Numărul populaţiei inactive este 1511. Jumătate din numărul populaţiei inactive este constituita din elevi, studenţi si pensionari, restul populaţiei încadrându-se in alte situaţii. Numărul pensionarilor este uşor mai mare decât cel al elevilor si studenţilor, ceea ce duce la accentuare procesului de îmbătrânire a populaţiei; de asemenea, numărul mare ai populaţiei inactive creează presiune sociala si economica asupra populaţiei active.
Nivelul de pregătire a populaţiei comunei este destul de scăzut, ponderea cea mai mare având-o persoanele care au ca pregătire gimnaziul (978) si cei care au absolvit doar scoală primara (876). Imposibilitatea comunei de a asigura o şcolarizare a populaţiei tinere la un nivel mai ridicat si cat mai apropiat de posibilităţile si cerinţele socio-economice duce la deplasarea tot mai mare spre şcolile din mediul urban a populaţiei tinere, implicit la accentuarea îmbătrânirii populaţiei.
Probleme sociale sunt prezente în comunitatea romilor din satul Valea Cetăţuii, care beneficiază in proporţie de peste 90% de prevederile Legii 416/2001 (venit minim garantat).
Domeniile economice si sociale cu implicaţii profunde asupra standardului de viata al locuitorilor comunei sunt foarte slab reprezentate in structura populaţiei atât după statutul profesional cat si după ramurile economice.
                     Activităţi economice
Dezvoltarea comunei Cetăţeni din punct de vedere economic se bazează pe industria locala, pe ponderea fondului funciar, respectiv ramurile agriculturii care se pot dezvolta pe terenurile din zona si pe silvicultura. Economia comunei este bazata pe agricultura, cea mai mare parte a populaţiei ocupându-se de cultura plantelor si creşterea animalelor. Din păcate se practica o agricultura de subzistenta pe loturi mici fărâmiţate. Deşi starea social economica a comunei este precara exista premise clare si sigure pentru o dezvoltare durabila.
Se poate aprecia ca din producţia proprie se asigura o mica parte din cantităţile de produse agricole vegetale necesare pentru hrana locuitorilor din comuna. Dispunând, in schimb, de suprafeţe importante de păşuni si fâneţe si de condiţii climaterice favorabile dezvoltării plantelor furajere, in decursul timpului s-a dezvoltat un sector zootehnic important din punct de vedere al speciilor si efectivelor de animale. Pe teritoriul comunei există o fermă agricolă şi mai mulţi producători individuali.
Suprafaţa totala a comunei este de 3400 ha, din care:
- arabil 2,82% total
- livezi 5,32%
- păşuni 13.23%
- fâneţe 26,35%
- păduri 39,70%
Fondul forestier public reprezintă 36,5 % din totalul suprafeţei comunei si îndeplineşte mai multe funcţiuni (silvicultura are un potenţial anual de 4.024 mc lemn pentru extracţie ), iar împreuna cu relieful si alte elemente ale mediului natural poate fi valorificat cu succes si in activitatea de turism.
Numărul firmelor înregistrate local este de 24, cu următoarea distribuţie: industrie 4, comerţ 19, agricultură.
Sectorul privat dispune de următorii reprezentanţi:
întreprinzători privaţi din localitate (S.C. Inedit SRL, S.C. Ratelen Club SRL, , S.C. Pan Invest SRL, S.C. Transcompany SRL,)
Tipuri de firme prezente la nivel local:
- industrie alimentară -1 ( produse din soia );
- construcţii şi transporturi - 2;
- industrie uşoară( secţie tâmplărie)- 2;
- agricultură-12 - comerţ 19 societăţi
Principalele IMM (întreprinderi mici si mijlocii) din zona desfăşoară activităţi industriale - S.C. Inedit SRL - produse alimentare din soia - 70 salariaţi; S.C. Ratelen Club SRL - transport şi construcţii - 130 salariaţi. Numărul total de IMM înregistrate in municipalitatea Cetăţeni este de 3.
Turismul este reprezentat de 2 pensiune/motel privat.
                      Infrastructura
Localitatea Cetăţeni este străbătută de la nord la sud de D.N. 72 A Târgovişte Câmpulung, pe o lungime de 7 km. Reţeaua de drumuri comunale însumează aproximativ 30 km din care 6 km asfaltaţi iar restul pietruiţi. Reţeaua de drumuri vicinale în sumează aproximativ 20 km - fiind în general drumuri de pământ. Proiecte finalizate de infrastructura cuprind Modernizare D.C. 30 Lăicăi şi pod peste râul Dâmboviţa spre DN 72 A . Proiectul a constat în modernizarea DC 30 Lăicăi prin refacerea platformei drumului şl turnarea de îmbrăcăminte asfaltica precum şl în realizare unul pod peste râul Dâmboviţa în cătunul Lunca lui Socol (in 2004). Doar DC - 30 a fost modernizat prin asfaltare, DC-29 fiind doar pietruit.
Reţeaua de alimentare cu apă potabilă este prezentă în satul Cetăţeni unde asigură aproximativ 70% din necesarul de apă şi parţial în satul Lăicăi unde asigură aproximativ 20% din necesar in prezent se asigură necesarul pentru aproximativ 40% din întreaga populaţie a comunei. Există un loc desemnat pentru strângerea deşeurilor fără ca acesta sa fie amenajat corespunzător. Nu există reţea de canalizare, gaze sau staţie de epurare funcţionale.
Iluminatul public a fost extins si in afara centrului satului Cetăţeni, iar in prezent există reţele de iluminat public în toate satele.
Comunicaţiile sunt asigurate printr-o centrala telefonica digitala pentru 200 de posturi din care doar 120 sunt alocate. Exista acoperire de telefonie nobila (Orange, Vodafone, Cosmote) care sa satisfacă nevoile populaţiei.
Spatiile verzi (agrement si sport) ocupa suprafeţe foarte mici fata de posibilităţile si necesităţile comunei, fiind aproape lipsite de dotările necesare.



Actualizat 2014 , realizat Mercan Anton